in de klas

Over Topografie in de

Klas

Over Topografie in de Klas

Topografie in de Klas is een complete lesmethode voor topografie in het Nederlandse onderwijs. Het concept is bedacht en ontwikkeld door Dennis Hunink. Op deze pagina valt meer te lezen over de achtergrond van de lesmethode.

Cito Topografie/Topolijst
De Topografie lijst (PDF) van het Cito en het KNAG is de uitwerking van de wettelijk verplichte kerndoelen over Topografie (vo/bo). De lijst wordt beschouwd als dé basistopografie voor het Nederlandse onderwijs. Dat blijkt bijvoorbeeld ook in het eindexamen vmbo: in zowel het huidige als nieuwe examenprogramma is deze lijst verplicht.
De Topografie in de Klas lesmethode voldoet perfect aan deze lijst en is dus dé manier voor docenten om les te geven in Topografie. Meer informatie en achtergrond bij de Cito lijst is hier te vinden (vanaf pagina 49).

Gratis? Ja, gratis!
Topografie in de Klas is geen commerciële organisatie. Het doel van deze lesmethode is om een complete en professionele oplossing te bieden voor Topografie onderwijs in Nederland, niet om geld te verdienen. De lesmethode is en blijft gratis, om het voor docenten en leerlingen zo makkelijk mogelijk te maken om er gebruik van te maken.

Auteursrecht en licentie
De website www.topografieindeklas.nl en de daar aangeboden mogelijkheden zijn voor een ieder gratis toegankelijk via internet. Het intellectueel eigendom van het concept en de uitwerking ervan behoort toe aan Dennis Hunink en is beschermd onder de Nederlandse wet.
Het is derhalve niet toegestaan om onderdelen van de website, de lesmethode, de topografieboekjes of willekeurig welk ander via deze website beschikbaar materiaal, te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins.
Tevens is het nadrukkelijk verboden om op welke wijze dan ook kosten te verbinden of geld te verdienen aan het concept of haar onderdelen. Commerciële partijen, zoals uitgevers, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen.

Gebruikt materiaal
Voor het vervaardigen van de lesmethode en haar onderdelen is gebruik gemaakt van materiaal van derden. Dit is steeds gedaan conform de voor het betreffende materiaal geldende gebruikersvoorwaarden. Indien nodig zijn licenties afgesloten.

Privacy

Privacy algemeen
Wanneer een account wordt aangemaakt via topografie in de klas worden er een aantal gegevens gevraagd. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in een database. Nooit en te nimmer zullen gegevens op welke wijze dan ook verstrekt worden aan wie dan ook.
Er is één uitzondering. Het is voor docenten mogelijk om de Topotrainer resultaten van hun leerlingen te bekijken. In zeker zin wordt daarbij dus informatie gedeeld.

Privacy gegevens via Kennisnet Federatie
Het is mogelijk om uw leerlingen in te laten loggen via een Elektronische Leeromgeving (ELO) (meer informatie). Daarbij worden door de Kennisnet Federatie een aantal gegevens van uw leerlingen standaard doorgegeven aan Topografie in de Klas. Een aantal overige gegevens worden pas doorgegeven wanneer u daar toestemming voor geeft via dit formulier. De gegevens worden op dezelfde manier verwerkt en opgeslagen als de gegevens die een leerling handmatig verstrekt.
Hieronder treft u het volledige overzicht van de informatie die door de Kennisnet Federatie wordt verstrekt en door Topografie in de Klas wordt opgeslagen:

  • uniek ID van gebruiker
  • voornaam
  • achternaam (alleen na toestemming)
  • e-mailadres (alleen na toestemming)
  • schoolnaam
  • klas (alleen na toestemming)
  • rol (leerling, medewerker of stafmedewerker)

Privacy gegevens inloggen via Facebook
Wanneer een ingelogd gebruiker zijn of haar Facebook account koppelt aan Topografie in de Klas wordt een uniek Facebook ID opgeslagen en gelinkt aan de gebruiker. Wanneer een niet ingelogde gebruiker probeert in te loggen via Facebook, wordt gekeken of er een account bestaat waarin het Facebook ID gekoppeld is óf waarvan het e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres behorende bij het Facebook profiel. Is één van beide het geval dan wordt een gebruiker ingelogd. Er worden geen additionele gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Privacy delen via Facebook of Twitter
Het is mogelijk om de resultaten van de Topotrainer te delen via Facebook of Twitter. Topografie in de Klas zal op dat moment toestemming vragen aan een gebruiker om namens hem of haar een bericht te mogen plaatsen. Wanneer een gebruiker deze toestemming geeft wordt hier alleen gebruik van gemaakt elke volgende keer dat een gebruiker zelf aangeeft zijn of haar resultaat te willen delen. Er zal nooit en te nimmer een bericht geplaatst worden zonder een directe actie van de gebruiker.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Esri Nederland door het ter beschikking stellen van ArcGIS Online.